Verwijzers

VERWIJZERS

Op het verwijsbriefje dienen de volgende gegevens te staan vanwege voorwaarden van de zorgverzekeraars:

  • persoonlijke agb-code van de huisarts of psychiater
  • vermoeden van een DSM-stoornis èn welke stoornis er vermoedt wordt, bijvoorbeeld stemmingsstoornis of angststoornis
  • verwijzing naar de generalistische basis GGZ
  • handtekening van de huisarts of stempel van de praktijk

Voor huisartsen in de stad Utrecht geldt dat de verwijzing digitaal via Ksyos kan worden gedaan. Het wordt aangeraden om van te voren op de site te kijken hoeveel wachttijd er is alvorens dit te doen. Van de patiënt wordt verwacht zichzelf dan ook nog aan te melden via het contactformulier.