Werkwijze

In het eerste gesprek is er alle tijd om uit te leggen wat er aan de hand is. Om een goed beeld van jou, je achtergrond en de oorzaak van de problemen te krijgen stelt de psycholoog je aanvullende vragen. Uitgangspunt is het biopsychosociale model: dat betekent dat zowel lichamelijke (bio), psychische en sociale factoren kunnen bijdragen aan jouw gevoel.

In de volgende gesprekken krijg je advies en natuurlijk een flinke steun in de rug. De werkwijze is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Door anders te leren denken (cognitief) en doen (gedrag) kom je al gauw op een ander spoor. Daarnaast wordt gewerkt met principes uit de oplossingsgerichte, cliƫntgerichte en inzichtgevende therapie. Als er sprake is van trauma kan EMDR worden toegepast.

ROM

Met het oog op kwaliteit kan je geselecteerd worden om mee te doen aan Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat betekent dat je voor, tijdens en na de behandeling een vragenlijst invult. Je krijgt hiervoor een uitnodiging van Telepsy in je mailbox of op de praktijk. ROM heeft als doel om het verloop van je behandeling te monitoren en zonodig bij te sturen. De gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ zodat de verzekeraars kunnen zien hoe goed deze praktijk het doet in verhouding tot andere psychologiepraktijken.

Doorverwijzen

Soms is de emotionele problematiek zodanig dat er meer nodig is dan begeleiding vanuit deze praktijk. De psycholoog bespreekt dat met je en zorgt voor een passende verwijzing naar een andere hulpverlener, arts of instantie. BBD biedt geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.