Baby Blues Domstad is in 2021 gecontracteerd met alle zorgverzekeraars met uitzondering van de labels vallende onder Caresq: Besured, National Academic, Promovendum, Iptiq, Eucare, Aevitae en Aon.  De psychologische zorg in deze praktijk valt onder de Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg en wordt vergoed uit de basisverzekering. Een voorwaarde voor de vergoeding is een verwijsbriefje van de huisarts.

Houd er rekening mee dat het eigen risico voor 2021 op 385 euro is gesteld en dat de verzekeraar bevoegd is om dit bij jou in rekening te brengen. Als je je eigen risico al hebt opgemaakt maak je in principe geen extra kosten. Voor de verzekerden bij Caresq, Iptiq, Besured, National Academic, Promovendum, Aevitae, Aon en Eucare geldt het volgende: zij betalen de behandeling rechtstreeks aan de psycholoog en kunnen daarna de factuur bij hun verzekering indienen. Voorafgaand  aan de behandeling kunnen zij hun verzekering vragen of en hoeveel zij precies vergoed krijgen.

De psycholoog deelt jouw klachten in op basis van de zorgvraagzwaarte en declareert op basis van verschillende pakketten die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft vastgesteld:

Onvolledige Behandeltraject€ 228,04intake + start dossier
Basis GGZ Kort€ 522,132-4 gesprekken
Basis GGZ Middel€ 885,015-8 gesprekken
Basis GGZ Intensief€ 1434,969-11 gesprekken
Overig Product (OVP)€ 114,41particulier consult
No-show€ 59,50> dan 24 uur van te voren afgemeld

Er wordt op deze wijze betaald volgens het systeem van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC), waarbij er wordt afgerekend voor de duur van een gemiddeld behandelpakket. Hierbij wordt gekeken naar directe behandeltijd (0.a. face-to-face consulten, e-mailconsulten, telefonische consulten) en indirecte behandeltijd (o.a. verslaglegging, overleg met je huisarts en specialist). Een gemiddelde behandelduur kan in de praktijk dus afwijken van het aantal contacten die je daadwerkelijk met de psycholoog had. Dit systeem is in de ziekenhuizen al zo’n 10 jaar een realiteit. Google gerust eens op DBC, dan wordt het je vanzelf duidelijker. Zie hier de tarieven zoals vastgesteld door de NZA. In 2021 is het het laatste jaar dat er met deze tariefopbouw wordt gewerkt. In 2022 wordt overgegaan op het Zorgprestatiemodel. Dat betekent dat 31 december 2021 alle behandelingen van dat jaar van rechtswege worden gesloten en gedeclareerd. In 2022 kan je je dan opnieuw aanmelden met een nieuwe verwijzing en zal overgegaan worden op het nieuwe model. Voor meer informatie zie Zorgprestatiemodel.

Mocht jouw hulpvraag of klachtenpatroon niet onder het verzekerde pakket vallen, bijvoorbeeld als het gaat om werkgerelateerde problematiek en relatieproblemen of als jouw problemen niet ernstig genoeg zijn volgens de DSM-classificatie, dan kan je toch komen voor hulp, maar dan moet je dit zelf bekostigen. Zo’n gesprek wordt dan bij jou persoonlijk in rekening gebracht onder de code: Overig Product en kost 114,41 euro. Deze rekening kan je niet indienen bij je zorgverzekeraar.

Afzeggen van afspraken: minimaal 24 uur van tevoren. Anders wordt 59,50 euro in rekening gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd.