Tarieven en vergoedingen

In 2024 werkt de GGZ op basis van het Zorgprestatiemodel. Een gevolg voor cliënten is dat zij per kalenderjaar eigen risico gaan betalen, te weten 385 euro. Dus start je behandeling in 2024 en loopt deze door in 2025? Dan betaalt je 2x eigen risico, tenzij het eigen risico in 2024 al voor iets anders is betaald. Wil je hier meer over weten, zie dan de volgende factsheet: Zorgprestatiemodel. Information in English about the Dutch system in mental healthcare and its costs, finance and insurance can be found here.

Baby Blues Domstad is vanaf 1 januari 2024 gecontracteerd met alle zorgverzekeraars. De psychologische zorg in deze praktijk valt onder de Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg en wordt vergoed uit de basisverzekering. Een voorwaarde voor de vergoeding is een verwijsbriefje van de huisarts. De praktijk levert Basis GGZ, hetgeen globaal gemaximeerd wordt op circa 12 sessies. Verzekeraar Zorg en Zekerheid verzekert niet meer dan 750 minuten per traject.

De psycholoog factureert op basis van tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft vastgesteld. Een contact of sessie is daarbij een zorgprestatie. Dit kan zijn een face-to-face contact, maar ook telefonisch, ‘screen-to-screen’ of ‘bit-to-bit’, zolang het over de inhoud van je behandeling gaat. Zijn er op 1 dag meerdere contactmomenten? Bijvoorbeeld 1 face-to-face sessie en daarna meerdere beveiligde chats of e-mails over de behandeling? Dan worden deze verschillende contactmomenten in duur bij elkaar opgeteld en gefactureerd als 1 prestatie. Ook is er onderscheid tussen diagnostiek, bijvoorbeeld de intake, en behandeling, bijvoorbeeld EMDR of cognitieve therapie. De prestaties worden ingedeeld in duur. Hierbij geldt de spelregel ‘Planning = realisatie’. Dat betekent dat als er 60 minuten voor jou gepland staan, deze gedeclareerd worden. Dus ook als je 5 minuten eerder klaar bent, of 5 minuten later. Wordt er meer dan 15 minuten afgeweken van de geplande duur? Dan wordt het tarief daarmee verlaagd c.q. verhoogd. De onder vermeldde tarieven zijn de maximumtarieven van de NZA, de psycholoog krijgt hiervan een lager percentage variërend van 80-95%, afhankelijk van het specifieke contract. Wil jij jouw exacte kosten vooraf weten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Diagnostiek: 5 min.€ 39,98
Diagnostiek: 15 min.€ 68,88
Diagnostiek: 30 min. € 114,20
Diagnostiek: 45 min. intake€ 159,70
Diagnostiek: 60 min. intake€ 183,44
Diagnostiek: 75 min. intake€ 223,48
Diagnostiek: 90 min.€ 274,01
Diagnostiek: 120 min.€ 380,13
Behandeling: 5 min.€ 31,48
Behandeling: 15 min.€ 56,19
Behandeling: 30 min.€ 95,67
Behandeling: 45 min.€ 135,89
Behandeling: 60 min.€ 161,46
Behandeling: 75 min.€ 198,72
Behandeling: 90 min. EMDR€ 242,76
Behandeling: 120 min.€ 346,41
Overig Zorg Product (OV0012):
particulier consult niet verzekerde zorg
€ 132,24
No-show: < dan 24 uur van te voren afgemeld.€ 75,50

Mocht jouw hulpvraag of klachtenpatroon niet onder het verzekerde pakket vallen, bijvoorbeeld als het gaat om werkgerelateerde problematiek en relatieproblemen of als jouw problemen niet ernstig genoeg zijn volgens de DSM-classificatie, dan kan je toch komen voor hulp, maar dan moet je dit zelf bekostigen. Zo’n gesprek wordt dan bij jou persoonlijk in rekening gebracht onder de code: Overig Product en kost 132,24 euro. Deze rekening kan je niet indienen bij je zorgverzekeraar.

Afzeggen van afspraken: minimaal 24 uur van tevoren. Anders wordt, ongeacht de reden van afwezigheid, 75,50 euro in rekening gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd.

De regiebehandelaar en GZ-psycholoog BIG van Baby Blues Domstad is werkzaam in setting Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II. De setting en het beroep zijn medebepalend voor de tarieven.

Duizelt het jou allemaal een beetje na het doornemen van deze informatie? Stel dan gerust je vragen aan je behandelaar, verzekeraar of de NZA.