De psycholoog

Rinske Frima studeerde van 1993-1998 Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Van 2002-2003 volgde zij de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog BIG.
Werkervaring deed zij in eerste instantie op in academische centra in binnen- en buitenland als onderzoeker. Later vervolgde zij haar carrière als psycholoog in diverse gezondheidsinstellingen, waaronder twee algemeen ziekenhuizen en revalidatiecentra. Geïnspireerd door haar eigen moederschap is zij in 2010 gestart met Baby Blues Domstad en is daar werkzaam als praktijkhouder en regiebehandelaar in de Basis GGZ. Vanaf 2014 vervult zij de functie van kwaliteitsvisiteur vrijgevestigden bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Registraties

BIG

Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Registratienummer 79061401425

www.bigregister.nl

NIP

Registerpsycholoog NIP
Lidnummer 26005

www.psynip.nl

BBD is lid van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). In 2015 en 2020 heeft Baby Blues Domstad een kwaliteitsvisitatietraject van het NIP met goed gevolg doorlopen.

Kamer van Koophandel: 30282367.