Dossier

Vanaf het moment dat je je aanmeldt wordt er een persoonsgebonden dossier aangelegd. Hierin wordt informatie opgeslagen om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden goed uitgevoerd worden. De informatie bestaat o.a. uit je NAW-gegevens en zorgverzekering, een samenvatting van het intake-gesprek, gespreksverslagen, de verwijsbrief van huisarts en eventuele andere inkomende en uitgaande correspondentie van (medisch) specialisten. De diagnose en het behandelplan behoren tot het dossier, evenals de uitslagen van vragenlijsten en observaties m.b.t. je gedrag. De informatie wordt bewaard conform de wet- en regelgeving, zie o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

 

Met betrekking tot het dossier bestaan een aantal rechten en plichten:

– De psycholoog is verplicht een dossier aan te leggen.

– Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.

– De cliënt heeft het recht het dossier in te zien en heeft het recht op afschrift van het dossier. Hieraan zijn administratiekosten verbonden t.w.v. 27.50 euro.

– De cliënt heeft het recht om het dossier te laten vernietigen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Dit verzoek wordt 15 jaar bewaard.

– Derden hebben geen recht op inzage of afschrift van het dossier. Derden worden enkel met toestemming van cliënt geïnformeerd over behandelinhoudelijke zaken.