Disclaimer

De informatie, diensten of producten die je aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie of verandering. Hoewel Baby Blues Domstad (BBD) zich inspant om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan BBD niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. BBD ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. BBD biedt geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.