Algemene voorwaarden

  • Individuele afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden 24 of méér uur van te voren. Zeg je later dan 24 uur van te voren af of kom je zonder bericht niet naar de afspraak? Dan wordt, ongeacht de reden voor afwezigheid, 75,50 euro bij jou in rekening gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd. Dit is conform de regelgeving in de gezondheidszorg. Een dergelijke factuur kan niet naar de zorgverzekeraar worden gestuurd.
  • Baby Blues Domstad is gecontracteerd met alle zorgverzekeraars, en brengt per behandelcontact van de therapie een factuur in rekening bij de zorgverzekeraar waar jij je polis hebt afgesloten. De zorgverzekeraar kan het eigen risico in rekening brengen.
  • Ben jij dit jaar al in behandeling (geweest) bij een ander ggz-aanbieder? Dan ben je verplicht dit van te voren te melden bij de gz-psycholoog. De reden hiervoor is dat als er nog een andere behandeling lopende is, je zorgverzekeraar mag besluiten de zorg niet te vergoeden. Formeel mag je slechts bij maximaal één ggz-aanbieder tegelijkertijd behandeling ontvangen. Ook is er een regel die bepaalt dat je per diagnose en hulpvraag slechts één behandeling basis ggz kan ontvangen. Overleg in voorkomende gevallen even met de psycholoog wat de mogelijkheden zijn, voorafgaande aan de behandeling, om kosten te voorkomen. Mocht de verzekeraar de kosten om deze reden niet dekken, dan wordt de factuur bij jou persoonlijk in rekening gebracht.
  • Wanneer je besluit niet meer te komen en niet besluit de psycholoog hierover te informeren, dan zal de psycholoog na uiterlijk 3 maanden je dossier sluiten en de factuur aan je verzekering sturen. Het kan zijn dat je verzekering hierna een behandeling bij een andere psycholoog niet vergoed, kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.
  • Baby Blues Domstad ontvangt percentages van de maximum tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft vastgesteld voor de Basis Generalistische Gezondheidszorg. Deze percentages variëren per zorgverzekeraar. Je kan de maximum tarieven vinden in de spreekkamer van de psycholoog, op deze website en op die van de NZA,
  • Baby Blues Domstad heeft een kwaliteitsstatuut. Deze ligt ter inzage in de praktijk. Ook kan deze worden opgevraagd via Zorginstituut Nederland.